Fartsskriverkontroll – Last og Tank
Åpent fra 07:00 - 21:00 ALLE dager

Fartsskriverkontroll

 

Bruk av fartskriverkontroll øker trafikksikkerheten!

Vi utfører den lovpålagte toårs-kontrollen av fartsskriver.

På en fartsskriverkontoll sjekker vi att reglene for kjøre- og hviletid, hastighet og kilometerkontroll blir fulgt. 

 

Åpent alle dager 07:00 - 22:00