Sertifisert I tungbilverksted I – Last og Tank
Åpent fra 07:00 - 21:00 ALLE dager

Godkjenninger

 

 

  • Bilverksted 01, 02 og 03

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2009-05-13-589

  • Kontrollorgan 04

Periodisk kjøretøykontroll

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-13-591

  • Fartsskriververksted

Vårt godkjente fartsskriververksted utfører den lovpålagte 2 årskontrollen på fartsskrivere.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-26-1467?